Klub Przedsiębiorców

Networking Inspiracje Współpraca

Klub Przedsiębiorców SGH

W katalogu prezentujemy przedsiębiorstwa członków Klubu Przedsiębiorców SGH. Aby przystąpić do Klubu należy przesłać poniższy formularz zgłoszeniowy. Uczestnictwo w Klubie wiąże się ze składką członkowską w wysokości 100 zł + VAT rocznie.

Zgłoszenie do Klubu Przedsiębiorców SGH

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe. Jeżeli pole oznaczone jest czerwoną ramką wówczas należy skorygować bądź uzupełnić dane.

Dane podstawowe osoby zgłaszającej

Dane kontaktowe osoby zgłaszającej

Pozostałe informacje osoby zgłaszającej

Dane do faktury

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych w tym miejscu danych osobowych będzie Szkoła Główna Handlowa w Warszaiwe, z siedzibą przy al. Niepodległości 162 w Warszawie. Dane te będą przetwarzane zgodnie z „Polityką prywatności Klubu Przedsiębiorców SGH”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z tym dokumentem oraz akceptuję jego ustalenia.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z „Klubem Przedsiębiorców SGH” w trybie art. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.).
Akceptuję warunki członkostwa zawarte w Regulaminie Klubu Przedsiębiorców.

Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

W nawiązaniu do wymienionych przepisów informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa).
  2. Dane osobowe przekazywane podczas wypełniania poniższego formularza zgłoszeniowego gromadzone są wyłącznie w celu realizacji działalności Klubu Przedsiębiorców SGH.
  3. Dane osobowe gromadzone podczas nie są udostępniane innym podmiotom.
  4. Osobom, których dane przechowujemy przysługują prawa opisane w naszej Polityce Prywatności.
  5. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez administratora prosimy o kontakt pod adresem: przedsiebiorcy@sgh.waw.pl

Kontakt

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
Klub Przedsiębiorców
Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

   (22) 564 77 97

   przedsiebiorcy@sgh.waw.pl

   sgh.waw.pl/cpitt

Polityka prywatności