Klub Przedsiębiorców

Networking Inspiracje Współpraca

O nas

Klub Przedsiębiorców SGH to platforma skupiająca przedsiębiorczych absolwentów i studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wspólnie tworzymy przestrzeń współpracy w celu:

  • integracji w jednym miejscu całego środowiska przedsiębiorców związanych z SGH,
  • ułatwienia nawiązywania kontaktów między praktykami biznesu i Uczelnią,
  • wspólnego networkingu w różnych przekrojach branżowych i środowiskowych,
  • promowania osiągnięć przedsiębiorców wywodzących się z SGH,
  • rozpowszechniania zasad etyki biznesu i etosu przedsiębiorczości,
  • realizacji działań wpływających na zwiększanie prestiżu środowiska biznesu,
  • wzajemnego wspierania projektów służących rozwijaniu przedsiębiorczości.

Kontakt

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
Klub Przedsiębiorców
Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

   (22) 564 77 97

   przedsiebiorcy@sgh.waw.pl

   sgh.waw.pl/cpitt

Polityka prywatności