Klub Przedsiębiorców

Networking Inspiracje Współpraca

Jak przystąpić

Możesz przystąpić do Klubu, jeżeli spełniasz następujące kryteria:

 • Jesteś studentem lub absolwentem wszystkich typów studiów SGH
 • Posiadasz doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej

Aby przystąpić

wypełnij wniosek

Składka członkowska w 2017 roku wynosi 100,00 złotych netto + 23% Vat tj. 123,00 złote brutto i obejmuje członkostwo w Klubie przez 12 kolejnych miesięcy.

Opłaty za członkostwo w Klubie prosimy dokonywać na podany poniżej nr rachunku:

45 1240 1040 1111 0010 6702 8787

 1. Składka członkowska upoważnia członka Klubu do korzystania z podstawowego wariantu członkostwa w Klubie, które obejmuje:
  • umieszczenie danych członka Klubu w corocznym „Katalogu Przedsiębiorców” oraz prawo dostępu do niego;
  • prawo do uczestnictwa w spotkaniach członków Klubu;
  • pierwszeństwo uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Klub oraz studenckie koła naukowe SGH;
 2. Wysokość składki członkowskiej określa prorektor do spraw współpracy z otoczeniem.
 3. Składka członkowska obejmuje członkostwo w Klubie przez 12 kolejnych miesięcy.
 4. Składka członkowska jest płatna z góry po zarejestrowaniu się i złożeniu przez członka Klubu kompletu wymaganych dokumentów.

Kontakt

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
Klub Przedsiębiorców
Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

   (22) 564 77 97

   przedsiebiorcy@sgh.waw.pl

   sgh.waw.pl/cpitt

Polityka prywatności