Klub Przedsiębiorców

Networking Inspiracje Współpraca

Możliwości współpracy

Jako KLUB oferujemy wsparcie inicjatyw przedsiębiorców w zakresie:

 • organizacji i prowadzenia szkoleń i warsztatów,
 • organizacji konferencji oraz spotkań tematycznych dla członków Klubu,
 • organizacji branżowych spotkań networkingowych,
 • promocji dobrych praktyk biznesowych,
 • dotarcia do najlepszych studentów i absolwentów SGH,
 • tematycznych seminariów magisterskich,
 • włączania przedsiębiorców w prowadzone zajęcia na SGH i współpracę z wiodącymi Studenckimi Kołami Naukowymi,
 • poszukiwania partnerów naukowych do projektów finansowanych ze środków unijnych i NCBiR,
 • organizacji śniadań biznesowych z inspirującymi praktykami,
 • łączenia inwestorów prywatnych z innowacyjnymi projektami w fazie startup,
 • umożliwienie wymiany wiedzy między mentorami biznesu ze środowiska akademickiego oraz praktykami biznesu,
 • i innych przedsięwzięć zgłaszanych przez środowisko przedsiębiorców SGH.

Kontakt

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
Klub Przedsiębiorców
Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

   (22) 564 77 97

   przedsiebiorcy@sgh.waw.pl

   sgh.waw.pl/cpitt

Polityka prywatności